1. Üldtingimused, ulatuvus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Vahemeretoit vahel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse ostukeskkonna vahemeretoit.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

2. Hinnad

2.1. Ostukeskkonna hinnad kehtivad arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Vahemeretoit OÜ on käibemaksukohutsuslane

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordi maksumus 2,99€ (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse toote lehel ja Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind on ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale Kliendi poolse tellimuse esitamist on kliendil või müüjal õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa kuulub tagastamisele.

3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“. Ostukorvis olevate toodete suurust saate muuta lahtris “vali suurus” Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Vormista tellimus”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ja valige transpordi variant ning tellimuse eest tasumise variant.
– Valides tasumise viisiks “Kauba kättesaamisel sularahas” klikkige lingile “Jätka” ning seejärel “Edasi”. Peale seda kuvatakse ekraanile link, kus on võimalik avada Teie poolt sooritatud tellimus. Tellimiskinnitus saadetakse ka Teie elektronposti aadressile.

3.4. Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole, või arve tasumisel sularahas.

4. Tellimuste eest tasumine

4.1. Toodete eest saate tasuda eurodes, kasutades ühte järgnevatest võimalustest:

1) Tavalise pangaülekandega arve alusel.
2) Pangalingi teel tasumine. Läbi Makskeskuse saab kasutada pangalinki järgmiste pankadega: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank,

4.2. Müügiarve toimetatakse Teile e-postiga tellimuse esitamisel.

4.3. Vahemeretoit OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Vahemeretoit OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale SmartPosti, Eesti Posti või DPD pakiautomaati . Toodete kohaletoimetamine toimub ainult Eesti Vabariigi piires.

5.2. Tooted postitatakse 1-3 tööpäeva jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) kuulub tagastamisele.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on Teie soovitud pakiautomaati toimetatud, võetakse Teiega ühendust SMSi teel, milles on info paki kättesaatmise kohta; pakiautomaadi asukoht, kapi kood ja saatja nimi.

5.5. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada aadressil , vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates elektronposti aadressile vahemeretoit@gmail.com vastavasisulise teate koos arve numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades kontakttelefonil (+372) 53 44 13 68.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, täites “Toote tagastus” vormi.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.3 või punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4 ja 6.2. sätestatud juhtudel. Tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest ning tagastatud kauba saabumisest lattu.

6.4. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud müüjast; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastava toodete tagastamine

7.1. Tootjapoolne garantii on välja toodud tootel – säilivusaeg.

7.2. Müüja ei vastuta:

1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel täitke “Toote tagastus” vorm hiljemalt ühe kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode müüja kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja vastutab Teie ees ja Teie vastutate müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki ostukeskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Veebipood vahemeretoit.ee kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (nimi, telefoninumber, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Vahemeretoit OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le, pangalingi kaudu makse teostamisel. Vahemeretoit.ee edastab isikuandmeid (nimi ja telefoninumber) veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

9.3. Teie ja müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.